Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów "Archivum Patriae"

Aktualności


Nowy adres email:

archivumpatriae@gmail.com


Wystawa internetowa z okazji 180. rocznicy powstania listopadowego


Powstanie ListopadoweZobacz nas na Facebooku

Badania mikrobiologiczne


Chroniąc dziedzictwo narodowe, zmierzając do zapewnienia właściwych, bezpiecznych warunków przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów archiwalnych należy tworzyć warunki środowiska archiwum o określonych parametrach klimatu oraz kontrolować poziom skażenia mikrobiologicznego zbiorów i czystość mikrobiologiczną powietrza. Działania te realizują dwa podstawowe postulaty profilaktyki konserwatorskiej: dbałość o stan zachowania zbiorów archiwalnych i bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia osób mających kontakt ze zbiorami.


Do wykonania właściwej oceny skażenia środowiska i zbiorów w nim przechowywanych służą badania biologiczne w postaci hodowli mikrobiologicznych i analiz mikroskopowych.Wykonujemy następujące badania biologiczne:


 • badanie skażenia mikrobiologicznego materiałów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych
 • badanie czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach archiwalnych, bibliotecznych przy użyciu aparatu MAS 100, f-my Merck
 • identyfikacja organizmów zwierzęcych występujących w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych

Dokumentacja badań w formie mikrofotografii w postaci elektronicznej.Cennik prac:


 • hodowla mikrobiologiczna, ocena poziomu skażenia mikrobiologicznego obiektu, zbiorów:
  95 zł (netto) - 116,85 zł (brutto)
 • hodowla próbki pobranego powietrza, ocena stopnia skażenia powietrza mikroorganizmami:
  120 zł (netto) - 147,60 zł (brutto)
 • identyfikacja mikroskopowa organizmów zwierzęcych:
  100 zł (netto) - 123 zł (brutto)
 • czystość mikrobiologiczna powietrza:
  110 zł (netto) - 135,30 zł (brutto)
 • poziom skażenia mikrobiologicznego jednostek archiwalnych, powierzchni wyposażenia archiwów - próbka wymazowa:
  85 zł (netto) - 104,55 zł (brutto)


W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do działu "Kontakt".