Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów "Archivum Patriae"

Aktualności


Nowy adres email:

archivumpatriae@gmail.com


Wystawa internetowa z okazji 180. rocznicy powstania listopadowego


Powstanie ListopadoweZobacz nas na Facebooku

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska


28 czerwca 2012 roku zawarte zostało trójstronne porozumienie między Archiwum Głównym Akt Dawnych, Stowarzyszeniem Wikimedia Polska oraz Stowarzyszeniem Miłośników Dawnych Dokumentów „Archivum Patriae”. Celem współpracy jest umieszczanie skanów dokumentów z zasobów AGAD na stronie Wikimedia Commons. Zbiór udostępnianych skanów jest powiększany sukcesywnie, wszystkie zebrane są pod adresem:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Documents_from_Archiwum_G%C5%82%C3%B3wne_Akt_Dawnych